Prowadzący Mateusz Wolski

Wiek przedszkolny jest szczególnie dynamicznym etapem rozwoju fizycznego i motorycznego u dzieci. Dzieci w tym wieku wykazują ogromną potrzebę ruchu, są żywe i głośne. Potrzebę ruchu można i należy zaspokoić różnorodnymi zabawami ruchowymi.

Sprawność ruchowa, jak wiadomo łączy się ze zdrowiem fizycznym, ale również ze zdrowiem psychicznym. Systematyczne uprawianie gimnastyki, ruchu na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom, pozwala na zachowanie prawidłowej postawy, a także wpływa na dobre samopoczucie.

Zabawy ruchowe korzystnie wpływają na kształtowanie cech motorycznych, takich jak: szybkość, siła, zwinność, wytrzymałość. Poszerzają i doskonalą zasób praktycznych umiejętności, które mają zastosowanie  w codziennym życiu. Podnoszą wydolność i odporność organizmu. Rozwijają samodzielność, zaradność i odwagę. Wyzwalają inicjatywę i pomysłowość. Pobudzają wyobraźnię i ambicję. Napawają wiarą w siebie i są często źródłem zdrowego optymizmu. Stwarzają okazję do kształtowania pozytywnych cech charakteru, takich jak: opanowanie, zdyscyplinowanie, wytrwałość. Dlatego uważamy, że niezwykle ważne jest żeby już w wieku przedszkolnym proponować dzieciom różne formy aktywności fizycznej, podejmować działania profilaktyczne i prozdrowotne oraz propagować zdrowy styl życia.

To Top Skip to content