GodzinaAktywności
7:00-8:30 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
8:30-8:45 Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
8:45-9:15 Śniadanie
9:30-10:00 Realizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
10:00 - 10:30Drugie śniadanie
10:00-10:45 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna.
10:45-11:45 Trening czynności samoobsługowych przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, spacery.
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
12:00-12:30 Obiad
Grupy młodszeGrupy starsze
12:30-13:00 Przygotowanie do odpoczynku.Czynności higieniczne, poobiedni odpoczynek – słuchanie literatury dziecięcej, wyciszenie przy muzyce.
13:00-14:30 Leżakowanie, relaksacja, słuchanie bajek, wyciszenie przy muzyce.Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Realizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu o podstawę programową. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
14:30-15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek
15:00-17:30 Zabawy inicjowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, praca indywidualna, zabawy na powietrzu.
To Top Skip to content