Muzyka to niesamowita forma pobudzania kreatywności i rytmiki u najmłodszych. To nie tylko świetna zabawa, ale również nauka poznawania nowych instrumentów, piosenek oraz rytmów. Zajęcia rytmiczne to nieoceniony rozwój i nauka, a także sposobność wyrażania własnych emocji.

Okres przedszkolny to czas kształtowania się zdolności muzycznych i zainteresowań muzyką, wyrabianie wrażliwości muzycznej, która wpływa na rozwój uczuć i daje zaspokojenie różnym potrzebom życia wewnętrznego. Natomiast sam ruch przy muzyce jest źródłem radości, wyładowaniem energii, odprężeniem, daje szanse rozwoju fizycznego, a także jest środkiem terapeutycznym.   Na zajęciach dzieci: uczą się piosenek, tańców, wykonują ćwiczenia i zabawy muzyczno – ruchowe, muzykują na instrumentach perkusyjnych, aktywnie słuchają muzyki.

Zajęcia te pełnią rolę ogólnorozwojowego stymulatora, wzbogacając umysł o podstawowe wiadomości. Głównym ich celem jest uczynienie młodego człowieka aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym. Rytmika jest przede wszystkim nauką interpretacji muzyki, wartościowania jej i odczuwania jej piękna.

To Top Skip to content