Podstawa programowa

Podstawa programowa stanowi obowiązkowy na danym etapie zestaw treści nauczania i umiejętności, które należy uwzględnić w programie nauczania. Jest także źródłem kryteriów ocen i wymagań egzaminacyjnych.

Używając bardziej potocznego języka to dokument określający co uczeń musi wiedzieć i umieć na zakończenie każdego etapu edukacji. Podstawa programowa jest formą drogowskazu wyznaczającego kierunek pracy w placówkach edukacyjnych.

Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

To Top Skip to content