Przedszkole pobiera opłaty za żywienie dzieci w kwocie 14,00 zł za każdy dzień roboczy.

Opłaty wnosimy  przelewem na odpowiednie konto w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Informacje o kwocie opłaty otrzymują  Państwo drogą mailową.

Zgłoszenie nieobecności dziecko w danym dniu do godziny 9:00 skutkuje nie naliczeniem opłaty z tytułu dziennego wyżywienia.

Stawka żywieniowa wynosi: 14,00 zł x ilość dni roboczych

nr konta: 82 1030 1508 0000 0005 5033 5077

 

W nazwie odbiorcy należy wpisać:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Przedszkole nr 55
ul. Cybisa 1
02-785 Warszawa

 

W tytule należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka,
za jaki miesiąc,
opłata za żywienie

To Top Skip to content