Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH – KWIECIEŃ

Tematy globalne:

  1. Na wsi
  2. Praca rolnika
  3. Chronimy środowisko
  4. Kto ty jesteś?

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.

Rozumienie wagi pracy rolnika.

Wdrażanie do rozumienia legend dotyczących Polski.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Ważne wydarzenia:

1.04 Projekt edukacyjny – jajko

4.04 Międzynarodowy dzień marchewki

9.04. „Koziołek Matołek” Teatr Prima

17.04. Warsztaty Labolo „Ciepło- zimno”

22.04 Światowy dzień ziemi

To Top Skip to content